Aşağıdaki 12 punto ile 2 A-4 sayfası tutan metin, 2019 yılının yaz sonunda tamamlanmış ve yayını beklemekte olan geniş hacimli bir kitabın bölümüdür…- Y. Küpeli

Yusuf Küpeli, Bill Clinton’un sahte özürü ve ABD- NATO’nun 1999 Yugoslavya bombardımanı

(...) The Daily Telegraph’a göre, Yugoslavya’nın kayıpları 100 milyar doları aşkın olmuştu. Ülke, II. Dünya Savaşı sonrası ekonomik düzeyine gerilemişti. Hitler’in, Nazi Almanyası’nın iki yılı aşkın sürede yapmış olduğu yıkımın çok daha fazlasını ABD- NATO bombardımanı 78 günde gerçekleştirmişti...

 

Bill Clinton’un sahte özürü ve ABD- NATO’nun 1999 Yugoslavya bombardımanı

 

Yusuf Küpeli

 

Bill Clinton (başkanlığı, 20/ 01/ 1993- 20/ 01/ 2001), 1999 yılında, Guatemala askeri güçlerini destekleyerek ABD’nin yanlış yapmış olduğunu söyleyecekti. Clinton, 1 Mart 1999 günü, Guatemala’da olanlar için “özür” dileyecekti. Bu sözleri etmiş olan Bill Clinton, aynı yıl (1999), Yugoslavya’yı acımasızca bombalatacaktı... NATO kuvvatleri Avrupa komutanı Wesley Klark, 78 gün sürmüş olan ağır ABD- NATO bombardımanı sırasında, hava atarak, “çek kestiklerini” söyleyecekti. Yugoslavya halkına karşı Tüketilmiş Uranyumlu (DU’lu) mermiler ve misket bombaları kullanılmıştı. ABD- NATO uçakları, Kosova’ya ve Yugoslavya’ya 11 bin adet “misket bombası” atmışlardı. Patlayan her “misket bombası”, çevresine, küçük ve patlamaya hazır 202 bomba daha yayıyordu. Etrafa yayılan küçük bombalar, sarı renkli metal meşrubat kutuları, çocuk oyuncakları biçiminde ve büyüklüğünde idiler. Patlayınca anti-personel mayın etkisi yapan bu meşrubat kutusu vs. biçimlerinde kamufle edilmiş bombalar, aslıda, birer fabrikasyon “aptal tuzagı” (“booby-trap”) idiler. Özellikle çocuklar, içecek veya oyuncak sanarak bunları alıyorlar ve kullanmaya kalktıkları zaman, “oyuncaklar” ellerinde patlayarak ölümlere, agır yaralanmalara neden oluyorlardı...

 

ABD- NATO saldırısı sırasında, Yugoslavya’nın Cenevre’deki Birleşmiş Milletler temşilcisi Branko Brankoviç, sözkonusu bombardıman için 60 milyar dolar civarında harcama yapıldığını, söyleyecekti... Yugoslavya’yı yıkmak için, başlangıçta, günde 300 sorti yapılırken, ilerleyen zaman içinde bu, günde 600 sortiye dek çıkacaktı. Bombardımanın durduğu 10 Haziran 1999 günü, 35 bin kadar sorti gerçekleşmiş, bin uçakla Yugoslavya halkının kafasına 22 bin ton bomba ve roket yağdırılmıştı... Yugoslavya’yı yıkmak için 60 milyar dolar civarında harcama yapılırken, Yugoslavya’nın maddi kayıplarının değeri 100 milyar doları aşmıştı. The Daily Telegraph’a göre, Yugoslavya’nın kayıpları 100 milyar doları aşkın olmuştu. Ülke, II. Dünya Savaşı sonrası ekonomik düzeyine gerilemişti. Hitler’in, Nazi Almanyası’nın iki yılı aşkın sürede yapmış olduğu yıkımın çok daha fazlasını ABD- NATO bombardımanı 78 günde gerçekleştirmişti...

 

ABD- NATO saldırısı, en az iki bin sivilin ölümüne, altı bin kişinin ise yaralanmasına neden olmuştu. Bir endüstri ülkesi olan Yugoslavya’nın 121 fabrikası ve atölyesi, 22 rafinerisi ve petrol deposu tahrip edilmişti. Bunlardan 50 tanesi büyük modern fabrikalardı. Otomobil üretimi tamamen durmuştu. Ülkenin üç büyük petrol rafinerisinden iki tanesi eksiksiz yokedilmişlerdi. Bunlardan biri, Yugoslav ekonomisinin incisi sayılan ve bir milyar Dolar degerinde olan Petrohemiya rafinerisi idi. Bombardımanın 73ncü gününde, NATO sözcüsü, “Yugoslavya’nın petrol rezervlerinin yüzde 57’sini yokettik”, diye övünerek açıklama yapacaktı. Aynı açıklamaya göre, 34 otomobil ve 11 demiryolu köprüsü yıkılmıştı. Bombardıman durduruldugu zaman, 100 tanesi hastahane ve saglık merkezi, 200 tanesi okul olan 400'den fazla halka açık resmi yapı  kullanılamaz durumdaydı. Toplam 66 köprü, 23 tren istasyonu ve demiryolu, 10 anayol, 8 havaalanı, 10 baraj ve elektrik dagıtım merkezi, 24 ortaçag kilisesi ve manastırı tamamen tahribolmuştu...

 

ABD ve NATO, temel insani haklardan olan kendini ifade hakkına da saldıracaktı. Radyo ve TV istasyonları ve antenleri bombalanacaktı. NATO açıklamalarında, radyo ve TV yayınlarının yüzde 38’inin yokedildiği övünülerek bildirilecekti. Tahribedilenler arasında, Belgrad’daki ve Novi Sad’daki en büyük TV yayın merkezleri de vardı. Dünya’da ilk kez 3 mayıs 1999 gecesi, -“Yumuşak Bomba” olarak da adlandırılan- Grafit Bombası, Yugoslavya halkına karşı kullanılacaktı. Bombanın yaydığı karbon zerrecikleri, tüm elektrik santrallerini, eloktronik aletleri, elektrik iletişimini felce uğratıyordu... Yugoslavya, yeni ölüm makinelerinin denendikleri bir alan olmuştu... (bak: Yusuf Küpeli, Tarihin İzinde Balkanlar ve ABD, Öncü Kitap, Nisan 2000, Ankara)

 

Sonuçta, binlerce ev yıkılmış, kullanılamaz duruma gelmişti... Sözkonusu gerçeklerin ışığında insanlar, Bill Clinton’un Guatemala ile ilgili “özür”ünün ne ölçüde samimi olduğunu rahatça anlayabilirler sanırım...

 

Yusuf Küpeli

 

2019- 09- 22

 

yusufk@telia.com

 

www.sinbad.nu

 

http://www.sinbad.nu/