8 Ağustos 2003

 

YÜKSELEN DUVAR İNSANLIK İÇİN UTANÇ ABİDESİDİR

 

 

Ortadoğu’da hakim olan nefret ve düşmanlık politikaları bir türlü son bulmuyor.

 

Bugünlerde  gündemde olan ve tarafların birçok noktada uzlaştığı “yol haritası”nın barışa sağlayacağı katkılar dünya kamuoyunda tartışılırken, İsrail’in “Güvenlik” adına Batı-Şeria’da inşa ettiği duvar, gerçek barışın çok uzakta olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmıştır.

 

İsrail’in güvenlik duvarı adı altında yükselttiği kalın duvarlar, iki halkın arasında bir daha sona ermemek üzere yeni nefretlerin ve  yeni sorun odaklarının oluşturmasına neden olacaktır.

 

Berlin duvarının insanlığa yaşattığı utancın izleri yeni yeni silinirken İsrail’in Filistin ve İsrail halkları arasında yükselttiği “güvenlik duvarları insanlık için yeni bir utanç abidesi” olarak karşımızda dikilmektedir.

 

Bu duvar, ırkçılığın ve ayrımcılığın yeni sembolüdür.

 

İsrail Parlamentosu’nda oy çokluğu ile kabul edilen  “Filistinlilerin İsrail vatandaşlarınla evlenmeleri halinde dahi vatandaşlığa alınmamaları ve bu evliliklerden olacak çocuklarında İsrail vatandaşlığına geçmesinin yasaklanması” kararı ırkçı ve ayrımcı bir karardır.

 

İsrail, uluslar arası hukuku ve insan haklarının en temel belgelerini hiçe saymaya devam ediyor.

 

Bizler insan hakları savunucuları olarak; İsrail’in son günlerde açık bir şekilde izlediği ırkçı ve ayrımcı politikalarını kınıyor, Filistin ve İsrail halkları arasında kurulan “utanç abidesi” duvarların yıkılmasını istiyoruz.

 

Filistin ve İsrail sorunu ırkçı ve ayrımcı politikalara son vererek gerçek barış çabaları ile çözülebilir.

 

İnsanlık için; yeni utanç duvarlarına hayır!

 

                                                                                                    İnsan Hakları Derneği

                                                                                                         İstanbul Şubesi

İnsan.Hakları.Derneği.istanbul.Şubesi@mailc.telia.com  <Insan.Haklari.Dernegi.istanbul.Subesi@mailc.telia.com>

http://www.sinbad.nu/