Sinbad, bilgi denizinde bir yelkenli  http://www.sinbad.nu/ 

 

Türkiye- politika- ekonomi- tarih  

 

Kültür 

 

Kol ve kafa emekçileri

 

Irkçılık, Faşizm

 

Sovyet Devrimi

 

KAFKASLAR

 

Direnen Irak  

 

Filistin Memleketimdir

 

Asya, Çin, Güneydoğu Asya, Vietnam, Japonya

 

ABD- AB- 11 Eylül- konspirasyon

 

Latinamerika & Afrika

 

İnsan Hakları

 

Kürtler

 

Balkanlar

 

Sinbad'ı hazırlayan Küpeli hakkında çok kısa bilgi

 

linkler

 

 

Yusuf Küpeli, Det kurdiska folket

EN FÄRD MED KURDERNA GENOM TIDENS TUNNEL

https://www.immi.se/encyklopedi/det-kurdiska-folket

https://www.immi.se/encyklopedi/det-kurdiska-folket

 

Yusuf Küpeli, Kürt dili üzerine kısa notlar

(...) Dilbilimcilerin konu ile ilgili olanlarına göre, kürtçe, Hint-Avrupai dil grubu içinde İran dilleri ailesindendir.  Kürt dili, persce (farsca), farsçanın bir biçimi olan dari, paştun, beluci, tacik dilleri ile yakın akrabadır. Aynı uzmanlara göre, günümüz farsçası ve kürtçe, her ikiside köken olarak orta-İran diline dayanmaktadırlar. Eski düalist İran dini Zoroastrinizm’in kutsal kitabı Avesta’nın Part (İ.Ö. 246- İ.S. 224) ve Sasani (224- 651) egemenliği dönemlerinde kaleme alınmış bölümleri bu gerçeğin kanıtları olmaktadır. Kısacası, her iki dilin kökleri de Avesta’nın bu dönemde kaleme alınmış metinlerine uzanmaktadır… metnin tamamı için tıkla

 

 

Yusuf Küpeli,

Türk ordusunun Irak operasyonu, politik manevralar  

Günlük basındaki haberlere göre, 20 mart 1995 gecesi 37 bin Türk askeri kuzey Irak’a girmiş ve yaklaşık 300 kilometre genişliğinde, 60 kilometre derinliğinde bir alanda manevra yapmıştır.

nisan 1995

ot: 12 punto ile 31 A4 sayfası tutan aşağıdaki metnin tamamının okunmasının yararlı olabileceğini düşünüyorum. İyi okumalar dileğiyle.- Y. K.

Yusuf Küpeli, Türkiye’de şiddet kültürü; seçimden seçime demokrasi; Türkiye halklarına, Türklere ve Kürtlere ihanet; “barış” yalanı, “başkanlık” tezgahı, yalanlar ve ikiyüzlülükler üzerine

1) Demokratik denetimsizlik, terör, hile, ikiyüzlülükler ve kurulan “başkanlık sistemi”  tezgahı üzerine

2) Gizli servislerce manupule edilen kitlelerden kopuk terör guruplarının yığınsal demokratik mücadeleye zararları, bu konuda söylenen yalanlar, “demokrasi” yalanı,  sahte “barış”, Türkiye’ye, Türk ve Kürt toplumuna ihanet üzerine kısa kısa

3) Dünyada demokrasinin yokluğu, şiddetin egemen olduğu bir dünya, terör üzerine ikiyüzlülükler, yalanlar

4) Geçmişe dönüşlerle yaşamın her alanında terör, terör yöntemlerinin topmlumsal mücadeleden dışlanmasının gereği, ve “başkanlık” tezgahına basamak yapılmak istenen “İmralı” üzerine

 

Yusuf Küpeli, ZAMAN TÜNELİNDE KÜRTLERLE BİR YOLCULUK

 

1) Kökler

 

Değişik mitolojik anlatımların yanısıra Kürtlerin kökenleri hakkında birbirleri ile sınırlı ölçüde çelişen iki ayrı temel tez vardır. 1917 Ekim devriminden önce İran’da Rus diplomatı olarak görev yapan, İslam Ansiklopedisi’nin Kürtler bölümünü yazan, ardından profösör olan, İngiliz ve Fıransız bilim akademileri üyesi V. Minorski’ye (1877- 1966) ve daha başka bazı araştırmacılara göre, İ. Ö. (İsadan Önce) 1300 yıllarında Med ve Pers aşiretleri Asya’nın kuzeydoğusundan İran’a gelmeye başlamışlardır.

 

2) Helenism’in iktidar yılları ve Partlar

3) Sasani iktidarı yılları

4) İslam’ın hakimiyeti ve İslamiyet hakkında kısa notlar

5) Selçuklu yönetimi yılları ve Şia hakkında kısa notlar

6) Bazı bağımsız Kürt beylikleri ve Selehaddin Eyyubi

7) Türk-Osmanlı idari sistemi içinde kürtler

 

(devamedecek)

 

not:

http://www.immi.se/encyklopedi/tiki-index.php?page=K (Immigrant-institutet, IMMI,  Encyklopedi om invandring, integration och rasism = Göçmen Enstütüsü, Göçmen Ansiklopedisi, uyum ve ırkçılı)

not: göçmen enstütüsünün hazırlamış olduğu bu ansiklopedinin yukarıdaki adresine uğradıktan sonra (K) harfine tıklayıp kürtlerle ilgili bölüme ulaşırsanız, Küpeli'nin konuyla ilgili isveççe iki yazısını bulabilirsiniz. Sözkonusu yazılar 1999 yılından beri sayfada asılı durmaktadırlar. Aşağıdaki iki adresi tıklayarak aynı yazılara doğrudan ulaşabilirsiniz

 

 • Yusuf Küpeli, Det kurdiska folket: http://www.immi.se/encyklopedi/tiki-read_article.php?articleId=3
   

 • Yusuf Küpeli, Kurdernas historia:

 • http://www.immi.se/encyklopedi/tiki-read_article.php?articleId=4

   

  Diğer yandan yine aynı metin, "Türkiye'de İnsan Hakları İçin İsveç Komitesi, SKT" örgütünün http://www.smkt.se/ adresli isveççe- türkçe- ingilizce web sayfasının isveççe ön sayfasında 2000 yılının ilk günlerinden itibaren bir yılı aşkın süre basılı durmuştur. Metin halen aynı web sayfasının Debatt (tartışma) bölümünde "Det kurdiska folket, En färd med kurdarna genom tidens tunnel" başlığıyla asılı durmaktadır (2007). (yeni not: Bu sayfa 2011 yılında kapandı ve yenisi açılamadı malesef).

   

   

  Yusuf Küpeli, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz"  

  ...İktidar sahipleri Kürt halkını toptan yokedemeyeceklerine göre, sorunları yoketmeye çalışmalıdırlar ve böylesi daha akılcıdır herhalde. ...Bayrağa yönelik aşağılama ve hakareti büyüterek öne çıkartmak, bu temelde aşırı milliyetçi bir kamuoyu oluşturmak, düşmanlıkları beslemek yerine, bayrağa yönelik hakaretin gerisinde yatan nedenleri düşünmek daha akıllıcadır. "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" ve kürt halkını yüreğinde yoğunlaşan zehirin panzehirini bulmadan aşırı milliyetçi kışkırtmalarla sorunu çözmek olanaksızdır.

   

   

  Yusuf Küpeli, “Demokratik cumhuriyet”

  İki yılı aşkın süredir İmralı adasından “demokratik cumhuriyet” tezi diye birşey seslendirilmektedir. Sözde PKK başkanına ait orjinal bir tezmiş gibi ambalajlanıp süslenerek Kürt halkının önüne konan bu nesneden herkes kendisine göre değişik anlamlar çıkartmaya çalışmaktadır.

   

   

  Yusuf  Küpeli, Karıştırıcı

  Psychiatric Times adlı derginin ocak 2002 tarihli sayısında Willem H. J. Martens, M. D., Ph. D. imzalı yazıda şöyle bir psikopat tarifi verilmektedir:

   

   
  Yusuf  Küpeli, Ataerkillik tuzağı

  Profösör M. A. Hasretyan, “Türkiye’de Kürt Sorunu 1945- 1990” adli yapıtının ikinci cildinin 103. sayfasında şunları yazmaktadır: “Komando ve jandarma birliklerinin Silvan’da ve diğer yörelerde yürüttükleri operasyonlarla Kürt halkı erken bir ayaklanmaya kışkırtılmıştır.

   

   

  Yusuf  Küpeli, “Türkiye partisi”

  Uydurma bir cuntacı ve eski bir General Faruk Gürler hayranı olarak ünlenmiş milliyetci “sosyalist” Mihri Belli, 25 haziran 2000 günlü Özgür Politika gazetesinde şu satırları yazmıştır:

   

   

  http://www.sinbad.nu/