GAZETECİLERİN  SORUNLARINA  DANIŞIKLI  SEMPOZYUM

 

LEGAL Hukuk Dergisi’nin düzenlediği “Basın İş Hukuku” sempozyumu, medya patronları lehine görüşlerin seslendirildiği platforma dönüştü.

 

Sempozyumu düzenleyen derginin yöneticilerinin işveren avukatları oldukları, tebliğ sunan öğretim üyelerinin de gazetecilerin açtıkları davalarda işveren lehine bilirkişi raporu hazırladıkları ortaya çıktı.

 

Sempozyumda gazetecilerle bildiri sahipleri arasında sert tartışmalar yaşandı, protesto bildirisi dağıtıldı.

 

ANKARA,  LEGAL Hukuk Dergisi’nin düzenlediği “Basın İş Hukuku” sempozyumu, medya patronları lehine görüşlerin seslendirildiği platforma dönüşünce gazeteciler tarafından protesto edildi. Basın İş Yasası’ndaki işçi lehine hükümlerin anayasaya aykırı olduğunu savunan bilimadamlarıyla gazeteciler  arasında sert tartışmalar yaşanırken, bir grup gazeteci sempozyumu protesto etmek için bildiri dağıttı.

 

LEGAL Hukuk Dergisi’nin düzenlediği “Basın İş Hukuku” konulu sempozyum, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi konferans salonunda yapıldı. İki gün süren sempozyuma sunulan sekiz bildiride Basın İş Yasası’nın maddeleri ayrıntılı olarak irdelenirken, iki ayrı panelde,  “Gazetecilik Faaliyetinin Niteliği ve Sorunları” ile “Gazetecilik İşkolunda Örgütlenme Sorunları” tartışıldı. Gazetecilerin işveren aleyhine açtıkları alacak davalarına bakan Yargıtay 9’uncu Hukuk Dairesi tetkik hakimleri de birer bildiri sundular.

 

Akademisyenler, iş hukukçuları ve gazetecilerin katıldığı sempozyumda bildiri sunan bilimadamlarının işveren lehine görüşler seslendirmeleri, gazetecilerin tepkisine yol açtı ve sert tartışmalar yaşandı. Gazeteciler, sempozyumu düzenleyen dergi yöneticilerini ve işveren lehine görüş bildiren bilimadamlarını protesto etmek için bildiri dağıttılar. “Sempozyumun amacı kuşkuludur” başlıklı bildiride, sempozyumu düzenleyen dergi yöneticilerinin SABAH ve ATV’de çalışırken sürgüne gönderilip işten atılan gazetecilerin açtıkları işe iade ve alacak davalarında işverenin vekilliğini yaptıklarına, bildiri sahipleri bazı bilimadamlarının da bu davalarda, Basın İş Yasası’nın ilgili hükümlerinin anayasaya aykırı olduğu yolunda bilirkişi raporu verdiklerine dikkat çekildi. Bildiride, söz konusu davaların temyiz aşamasında olduğu kaydedilerek, “Sempozyuma davet edilenler ve zamanlama dikkat çekicidir” denildi. Bildiride sempozyumun  işveren yanlısı görüşleri yargı mensuplarına ve akademisyenlere doğrulatma amaçlı olduğu  ifade edildi.

 

İşveren yanlısı akademisyenler

Sempozyumda  “Basın İş Kanununda Ücret ve Hükümleri” konulu bildiri sunan Prof. Dr. Devrim Ulucan ile “Basın İş Kanununda Çalışma Süresi, Fazla Çalışma Düzeni ve Hükümleri” konulu bildirinin sahibi Prof. Dr. Öner Eyrenci’nin SABAH ve ATV aleyhine açılan davalarda, gazetecilerin geciken alacaklarına her gün için yüzde 5 ek yapılması yönündeki yasa hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu yolunda bilirkişi raporu verdikleri ortaya çıktı.

 

Bunun yanı sıra, “İş Güvencesinin Genel Esasları ve Gazetecinin Feshe Karşı Korunması” konulu bildiriyi sunan Prof. Dr. Fevzi Şahlanan’ın NTV’yi bünyesinde bulunduran Doğuş Grubu’nda, “Gazetecilik Faaliyetinin Niteliği ve Sorunları” konulu panelin yöneticisi Prof. Dr. Can Tuncay’ın da Hürriyet Gazetesi’nde hukuk danışmanı olduklarının ortaya çıkması, sempozyumun danışıklı olduğu eleştirilerine yol açtı.

 

Sert tartışmalar

Gerek gazetecilerin dağıttığı bildiri gerekse sunulan bildiriler, gazetecilerle bildiri sahipleri arasında sert tartışmaların yaşanmasına yol açtı.  Özellikle, Prof. Dr. Devrim Ulucan’ın gazetecilerin geciktirilen ya da ödenmeyen ücretlerine ve öteki alacaklarına  geciken her gün için yüzde 5 ekleme yapılmasına ilişkin yasa hükmünün  anayasaya aykırı olduğunu öne sürmesi ve bu yöndeki bilirkişi raporuna imza attığının ortaya çıkması, gazeteciler tarafından tepkiyle karşılandı.

 

Devrim Ulucan, yüzde 5’in basın işletmesinin batmasına yol açacağını, bunun Anayasa’nın basın özgürlüğü, girişim özgürlüğü ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğunu, ayrıca ölçülü olmadığını savundu. Söz alan gazeteciler ve TGS avukatları ise, medya yöneticilerinin onbinlerce dolarlık ücretlerinin gecikmeden ödenmesine karşılık, muhabirlerin 900 milyon lira dolayındaki aylıklarının sürekli geciktirildiğini ya da ödenmediğini, söz konusu davaların buna benzer çok düşük ücretlerle ilgili olduğunu, bu davalarla ilgili olarak yüzde 5’in Anayasa’ya aykırılığının ileri sürülmesinin “hukuk zayıfı korur” anlayışına ters düştüğünü vurguladılar. Tepkili gazeteciler, “Yüzde 5’in anayasaya aykırı olduğu 44 yıldır fark edilmedi de şimdi düşük ücretli gazetecilerin açtıkları davalarda mı akla geliyor? Hukuk sermayenin hizmetinde midir emeğin hizmetinde midir?” diye sordular.

 

Prof. Dr. Devrim Ulucan ise, kendisinin de solcu olduğunu iddia ederek, “Biz hukuk adamları normlara göre objektif karar veririz. Siz gazeteciler ise objektif haber yazmıyorsunuz. Yargısız infaz yapıyorsunuz. Haklarınıza da sahip çıkmıyorsunuz. TGS niye hiçbir yerde toplu sözleşme yapamıyor?” sözleriyle karşılık verdi.

 

Basın İş Yasası’nın gazeteci lehindeki hükmünün anayasaya aykırılığı iddiası, sempozyumun ikinci gününe de damgasını vurdu. Oturum yöneticisi Hürriyet Gazetesi Hukuk Danışmanı Prof. Dr. Can Tuncay’ın bu yöndeki soruların sorulmasına izin vermemesi, gazeteciler tarafından “ifade özgürlüğünün kısıtlanması” olarak tepkiyle karşılandı.

 

Sempozyumun konuşmacılarından Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila ve Merkez Haber Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi (Eski AA Genel Müdürü) Mehmet Güler de, sendikacılardan gelen “Sendikaya üye olur musunuz ya da çalışanların üye olmasını teşvik eder misiniz?” sorusuna olumsuz yanıt verdiler.

 

Türkiye'den bir gazeteci

18 Mayıs 2005

http://www.sinbad.nu/