Hem suçlu ve hemde güçlü ırkçı siyonistlere çok kısa bir yanıt!

Asıl İsrail yönetimi Hitler'in izinde yürümektedir...

Yusuf Küpeli

Şüphesiz insanlığa büyük hizmetleri dokunmuş ilerici aydın Yahudiler'de vardır ama, onların düşünce sistemleri Yahudi olma kalıbının dışında şekillenmiştir. Yahudi olmak demek, bir milletten olmaktan ziyadde, Tevrat'ın (Eski Ahit) verileri ile düşünmek anlamına gelmektedir. Tevrat ise -İslamiyet'te ve Hıristiyanlık'ta olmayan bir biçimde- ırkçı pasajlarla doludur.

Tevrat, Yahudi toplumunu (İ. Ö. 2000'de Ur kentinden kovulan 12 aşiret) yaratıcının (Yahve) "seçkin kulları" diye diger tüm insanlardan ayırmaktadır. Aynen Hitler yasalarında olduğu gibi Tevrat'ta da Yahudi toplumu için kendi dışında evlilik yasakları getirilmektedir vs..

Zaten kutsal kitaplarındaki ve düşünce sistemlerindeki bu ırkçılık nedeniyle, dünyanın en eski monoteist dini olmasına karşın Yahudiliğin sadece 12 milyon kadar inananı vardır. Bunların ancak 4.5 milyonu İsrail'de yaşamaktadır (İslamiyetin yaklaşık 1.5 milyar, Hıristiyanlığın ise 2 milyar inananı vardır; çünkü bu dinler Yahudilik gibi ayrımcılık yapmamaktadırlar.)

İsrail anayasası Irkçı bir metindir; aynen vaktiyle Irkcı Güney Afrika rejiminde siyahlara yapılmış olduğu gibi yoksul Filistin- Arap halkına karşı açık bir ırk ayırımı politikası izlenmektedir.

Batılı emperyalist güçler tarafından eski Haçlı işgal bölgelerinde yapay bir devlet, bir ileri karakol olarak kurdurtulmuş olan İsrail devletinin harcında terör, kan ve ölüm vardır. Daha devlet kurulmadan önce -sonradan değişik bakanlıklara ve başbakanlığa gelecek olan- Menaham Begin'in ırkçı-faşist çetesi ve diğer benzer ırkçı çeteler, yoksul Filistinlilerin köylerini basmışlar, kadın çocuk ayırımı yapmadan sivil halkı korku verecek biçimde vahşice öldürmüşlerdir. Bu cinayetlerin tek amacı, yoksul Filistinli köylüleri topraklarından kaçırtmaktır, etnik temizlıktir ve aynı politika aralıksız olarak günümüze dek sürmüştür ve sürmektedir.

Birleşmiş Milletler'in kararlarını dünyada en çok çiğneyen devlet İsrail'dir. Birleşmiş Milletler'in uyarılarına karşın Filistin halkını hapsedecek duvarın 150 km'sini inşaetmişlerdir ve tüm uluslararası protestolara karşın inşaat halen sürmektedir.

Günümüzdeki İsrail Başbakanı Ariel Sharon, unutulamaz vahşi Sabra ve Shatila katliamlarının baş aktörü olan tanınmış bir ırkçıdır. Böyle bir katliam sanığı ırkçının başbakanlığa gelebilmiş olması bile İsrail toplumunu anlamaya yeter...

Yahudi toplumu yaklaşık 2000 yıl sürgünde yaşamıştır ve Yahudi düşmanlığı İslamiyet'te değil, Hıristiyanlıkta vardır. Kendiside yahudi olan iyi yürekli ve akıllı insan İsa, Yahudileri "Şeytanın çocukları, yalanın efendileri" olarak tanımlamaktadır ve dört ayrı İncil'de de Yahudiler için ağır sözler bulunmaktadır.

Tüm Hıristiyan dünyasında (Ortodoks, Katolik, Protestan) asırlar poyunca Yahudi pogromları (soykırımları) örgütlenmiştir ve Hitler'in soykırım politikası bunun çok daha aşırı bir biçimi olmuştur.

Şüphesiz Hitler sadece Yahudileri değil, 25 milyonu aşkın Rusu- Sovyet vatandaşını, 6 milyon Polonyalıyı, 2 milyonu aşkın Yugoslavı, 600 bin kadar Greki ve daha yüzbinlerce Avrupalı insanı ve Çingeneleri öldürmüştür. Yine Hitler, 3.5 milyonu asker 4 milyon Alman'ın ölümüne neden olmuştur ama, ırkçı düşünce yapılarına uygun olarak Yahudiler sadece kendi ölümlerinden sözetmekte ve bunu günümüzde işlemekte oldukları cinayetleri örtbas edebilmek için sürekli propoganda aracı olarak kullanmaktadırlar...

Şüphesiz Yahudi toplumuna tarihi boyunca yapılmış olan saldırılar hiçbirşekilde haklı görülemez ama, onlarda, Yahudiler’de 2000 yıldır içlerinde birikmiş olan tüm zehiri kendilerine hiçbirzaman düşmanlık göstermemiş olan ve inançlarında Yahudi düşmanlığı olmayan Müslüman halkların, yoksul Filistin halkının üzerine kusmaktadırlar…

Yahudilerin tarih boyunca başlarına gelmiş olan belaların ve ileride gelecek olanların temelinde ırkçı özü olan dinleri, ırkçı kafa yapıları yatmaktadır. "Neden insanlar bize düşman oluyorlar?" diye sormadan ve bu durumdan şikayetçi olmadan önce, bizler neden dışımızdaki herkese düşmanız?, neden kendimizi "Yahve" tarafından "özel seçilmiş yaratıklar" olarak diğer insanlardan ayırıyoruz?, diye sormalıdırlar...

Bu satırları yazanın ve uzun yıllar İsrail'de yaşamış olan birçok insanın kanısına göre, 20- 30 yıl sonra ortada bir İsrail devleti kalmayacaktır. Nasıl Hitler Almanyası yıkılmışsa, Irkçı faşist İsrail devletide dökmekte olduğu yoksul kanının içinde boğulacaktır..

Harcı kanlı İsrail devletinin yıkım süreci umarım bölgeye, Ortadoğu'ya çok büyük zararlar vermez. Çünkü, İsrailli ırkçıların ellerinde yüzlerce çok gelişmiş atom bombası, bunları fırlatabilecek 4 denizaltı, kimyasal ve biyolojik kitle kırım silahları ve orta menzilli gelişmiş füzeler vardır. İsrail devleti ABD'den her yıl 3.5 milyar dolar karşılıksız yardım alarak yaşayabilmektedir ve 2002'de bu yardım 8.5 milyar dolar olmuştur... ABD Ortadoğu'dan çekildiği an, faşist ırkçı militarist İsrail devletide tarihten silinecektir.

13.11.2003

yusuf@comhem.se

(Yukarıdaki kısa bilgiler, Hürriyet gazetesinin internet sayfasında 13.11.2003 Perşembe günü yayınlanan ”Thedorakis’e İsrail öfkesi” başlıklı yazının okuyucu görüşleri bölümüne yollanmıştır. Anlaşılmış olacağı gibi, sözde okuyucular için açılmış bölüme bu yazı basılmamıştır... Hürriyet'in haberine göre, İsrail devleti kendilerini eleştiren ünlü besteciye göya çok öfkelenmiş ve gazete verdiği bu haberle ilgili olarak okuyucuların görüşlerini almak istemiş. Soru tüm okuyuculara yöneltilmiş ama, ”demokrasi” anlayışlarına uygun olarak sadece istedikleri ”görüşü” basıyorlar… Yukarıda verdiğim bilgiler özetin özetidir ve her satırla ilgili ayrı kaynak gösterebilirim.- Yusuf Küpeli)

http://www.sinbad.nu/