Yusuf Küpeli, Belli ve bazı saçma sapan darbeci tipler; beş paralık kariyer, ün ve maddiyat uğruna yalanlar, karmaşık kirli ilişkiler ve bazı provokatörler üzerine

 

1) Balon balığı ve psikopatlık üzerine

 

2) Darbecilerin çakar-almaz “eski tüfeği” Mihri Belli’nin bazı işleri

 

3) Cuntacılık damgasını yanındakilere vurarak sıyrılmaya, “proleter devrimci” rolü oynamaya çalışan Mihri belli; Fethullahcı “Zaman” ve anti-komünist kökten dinci “Yeni Akit” tarafından reklamı yapılan Mihri Belli ve yaşamımdan bazı kareler

 

4) Gençlik istismarcısı Mihri Belli; darbeci patronları batınca renk değiştiren Mihri belli; “proleter devrimci” rolüyle darbe tezgahına hizmeti sürdüren Mihri Belli; Mihri Belli’yi terkedemeyen Mahir Çayan; “Bianet”in hakkımdaki yalan haberi ve Mihri Belli’nin Deniz’e “teşhirci” ithamı

 

5) Darbeye “meşru mazeret” yapılan terör; darbenin gerçek ekonomik ve uluslararası nedenleri; bu süreçte küçük bir düzenbaz, Mihri belli; aşırı sağcı ve keskin anti-komünist “Yeni Akit”in Mihri Belli ve bir de “kontragerilla” görevlisi Mehmet Şevket Eygi aşkı; en yakınındakileri ciddiye almayan bir psikopat, Mihri Belli; “Kanlı Pazar”

 

6) İçişleri Bakanlığı yüksek bürokratı ve O’nu kamufle eden sözde “solcu”lar; İsveç’in politik partilerine ve diğer demokratik örgütlerine yollanmak üzere bildiri; İsveçli aydınlar ve sendikacılarla ilişkiler; Penklubb kongresi; “Nazi güçleri Türkiye’ye de saldırsınlar diye, sınırdan Almanlar’a çok ateş ettim” derken terslenen Mihri Belli; hem Mihri Belli’ye ve hem de Mihri Belli’nin zıtlarına övgüler düzen eski bir provokatör 

 

7) Haksızlıklara başkaldırısız ve bir hobi gibi “sosyalizm” savunuculuğu ile düzenbaz komploculuk kıskacına sıkışmış Türkiye sosyalizmi; CIA-“kontragerilla” yardımlarıyla bu bataklıkta üretilen kitleden kopuk terör; sahte “komünist” partisi geleneği; “Savaş, hiç kuşkusuz, Türkiye toplumunun silkinmesini sağlayacak, ak koyunla kara koyunun ayırt edilebileceği ferah ortamı yaratacaktı.”, diye yazarak savaşı kutsayan bir provokatör, Mihri Belli; Mihri Belli ile tanışmam; “ülkücü” veya “komando” denen paramiliter faşist örgütlenmenin ilk saldırısı ve yedikleri tokat

 

8) FKF başkanı seçilmem ve yönetimin iplerini kimseye teslim etmemem; “Ankara, İstanbul alev alev yanacak!”, diye çığlık atan darbeci ünlü psikolog; MİT’in iç eğitim kitabını elime tutuşturan Osman; karmaşık ilişkiler ağı; “Dev-Genç başkanı” yalanıyla tanıtılan ve faşistlerle kurmuş olduğu dostluklarla övünen kirli işlerin adamı

 

9) Darbecilerin tezgahı “Dev-Güç” ve Kadri Kaplan ile ilk zıtlaşmam; ABD’ye ve NATO’ya verilen garanti, “Tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye!”; “tam bağımsızlık” ve “gerçekten domokratik” yalanları üzerine; “ya tutarsa” diyerek Akşehir gölüne maya çalan Nasrettin Hoca’nın ülkesi Türkiye

 

10) ODTܒde işgal ve Kadri Kaplan ile tartışmam; Mihri Belli’in israrla istediği Celal Bayar’ın siyasi haklarının iadesine karşı miting ve Mihri Belli ile olan sınırlı ilişkilerimin de gürültülü bitişi; Çayan’ın Belli ile ilk karşılaşması ve ben Filistin’e gittikten sonra Belli’ye yapışması

 

11) Sırdaşlığa dek uzanan Mihri Belli- Mahir Çayan yakınlığının bazı kanıtları; Mihri Belli için, “Bırakın bu herifi biraz daha idare edeyim” diyen ve 29- 30 Ekim toplantısından kaçan Mahir Çayan; çok hareketli geçen Ankara Merkez Cezaevi yaşamı ve 12 Mart 1971 askeri müdahalesini yedi ay önceden haber veren İsrail kaynaklı mektup

 

12) TİP’e karşı örgütlenmiş 29- 30 Ekim 1971 toplantısının Mihri Belli’ye karşı dönmesi; katılmadığı 29- 30 Ekim 1970 toplantısının ardından Mihri Belli’den kopmak zorunda kalan ve Belli’nin bir CIA ajanı ile olan konuşmasını anlatan Mahir Çayan; “baştan beri Belli’ye karşıymış” havasında “Aydınlık Sosyalist Dergi’ye Açık Mektup”u yazarak Belli’yi sırtından hançerleyen Çayan; “işçi-köylü ittifakı” ve “güçbirliği” yalanları üzerine; devlete sadık kalmış Kürt beylerine övgüler düzen Mihri Belli; İstanbul Teknik Üniversitesi anfisinde yapılan toplantı

 

13) 12 mart 1971 askeri müdahalesini sevinçle karşılayan ve destekleyen Mihri Belli; gizlenmesi için bir Nurcu’nun yanına yerleştirilen Mihri Belli; Nurculuk ile “kontragerilla” bağlantısı; ömrünün 27 yılını ırkçı Güney Afrika’nın zindanlarında geçirmiş olan Nelson Mandela için “Çirkin Afrikalı” manşetini atan ve diğer yandan Mihri Belli’yi “Marksist hareketin lideri” ilanederek öven aynı büyük günlük gazete; manşetinde beni “dolandırıcı” ilaneden yine aynı günlük gazete; öldürmeye gelmiş olanları aldatarak sağ yakalanacak, kullanması için ölümü Mihri Belli ve benzeri tiplere vermeyecektim

 

-        Bağlantılı bazı belgeler

İsveç’in politik partilerine ve diğer demokratik örgütlerine yollanmak üzere bildiri, Tükiye “demokrasi kongresi”ne çekilen telgraf, toplanmış dayanışma imzalarından sadece bazıları

 türkçe

 

BU BİLDİRİ, TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ İÇİN ÇALIŞANLAR HAKKINDAKİ BİLGİLERİ YAYABİLMEK AMACIYLA YAZILMIŞTIR

 

svenska

 

DEKLARATION ATT SKICKA TILL POLITISKA OCH ANDRA DEMOKRATISKA ORGANISATIONER I SVERIGE. DETTA HAR SKRIVITS FÖR ATT SPRIDA KÄNNEDOM OM OCH FĊ STÖD FÖR KRAFTER SOM VERKAR FÖR VERKLIG DEMOKRATI I TURKIET

 

Türkiye'de yapılan "demokrasi kongresi"ne İsveç'ten dayanışma telgrafı

 

bazı dayanışma imzalarından birkaç örnek

 

İçişleribakanlığı yetkilisinin katıldığı tplantı ile ilegili belge

 

 

http://www.sinbad.nu/