kitabın temin edilebileceği adres:

https://www.pirtukakurdi.com/index.php?route=product/product&product_id=109566

Tarihin Külleri Arasında Konstantinopolis

ISBN: 978-91-639-5688-1

Hernekadar “Tüm yollar Roma’ya çıkar!” deyişi, Roma kenti, Roma İmparatorluğu’nun merkezi olduğu sürece bir gerçeği ifade etmiş olsa da, aslında, bu satırları yazana göre, “Yeni Roma”, ya da Konstantinopolis, “Tüm yollar Konstantinopolis’e çıkar” deyişini çok daha fazla haketmektedir. Şüpsesiz “Tüm yollar Konstantinopolis’e çıkar” biçiminde bir deyiş üretilmemiştir ama, kuzeyden güneye, doğudan batıya, ya da tersi yönlerde tüm yollar Konstantinopolis’e çıkar. Pusulanın her yönüne doğru yollar, Roma’ya göre çok daha fazla olarak, Konstantinopolis’ten geçmiştir ve halen geçmektedir… Michelangelo’nun “Tanrının adamı yaradışı” adlı tavan freskinde “Tanrı” ile “Adam”ın işaret parmaklarının birbirine dokunacak kadar karşılıklı uzanmış olması gibi, iki büyük kıtanın uzanan uçlarıyla birbirine neredeyse dokunduğu yerde, Bosporus’un girişinde kurulmuştur Konstantinopolis, ya da İstanbul.

***

Bir yanıyla sonderece entellektüel, tüm çağdaş bilimler karşısında merak yüklü, altı dil bilen, Homeros’u eski grekçeden okuyabilen, farsça şiirler yazan birisinin, diğer yandan soğukkanlılıkla sekiz aylık yarım kardeşini boğdurtabilmesi, emirlerini dinlemeyen bir insanı diğerlerine gözdağı verebilmek amacıyla kazığa oturtabilmesi, alabildiğine karmaşık bir ruhsal ve zihinsel bir yapının ürünüydü herhalde. Aslında, ortada korkutucu ve özel olarak incelenmesi gereken ruhsal bir yapı vardı. Bu ölçüde korkutucu olmanın gerisinde birtakım derin korkuların ve şüphelerin olduğu da bir gerçekti kanımca. Küçücük bir çocukken en karmaşık politik entrikalara, siyasi cinayetlere, taht kavgalarına tanık olmak, daha 12 yaşında iken tahta oturtulup ardından tahttan indirilmek, tüm bunlar sözkonusu karmaşık zehirli ruhsal yapının şekillenmesinde etken olmuşlardı sanırım. Karşımızda sadece övgülere layık, Napolyon’a veya Hannibal’e benzetilerek yüceltilecek bir kişilik yoktu. Bir yanıyla hayranlık, diğer yanıyla dehşet ve nefret duyguları uyandıran bir insan ile karşı karşıya idik. O belki bazı yanları ile Napolyon’u veya Hannibal’i çağrıştırabilirdi ama, daha çok ve özellikle O, henüz üç yaşında iken Moskova Büyük Kontluğu tahtına oturtulmuş olan, Rus birliğini sağlayan, Kazan Kağanlığı ile Doğu-Batı ticaret yolu üzerindeki Astrakhan Kağanlığı’nı sınırları içine katarak Rusya’ya imparatorluk yolunu açan Ivan Grozny’yi (IV. Ivan, Korkunç Ivan veya Müthiş Ivan, 1530- 1584) çağrıştırmaktaydı. Ivan Grozny’de küçük yaşta korkunç olaylara, entrikalara, siyasi cinayetlere tanık olarak yetişmiş korku yüklü ve korkutucu, çelişkilerle dolu bir karakterdi. Derin bir öfke anında, 16 Kasım 1581 günü O, elindeki asayı tahtının tek yasal varisi oğlu Ivan’ın kafasına vurarak O’nu öldürmüştü… Sözkonusu hayranlık ve nefret, aslında ve özü itibariyle, uzlaşmaz ekonomik-toplumsal çelişkilerle bölünmüş olan ve ölmeyen barış umuduyla sürekli birbirini boğazlamayı sürdüren insan soyuna idi…

içindekiler, ara başlıklar   

 

 önsöz yerine

ek:

Yusuf Küpeli, Dinin, ulusal değerlerin, İstanbul’u fethetmiş olan II. Mehmed’in istismarı, ırk ve din ayrımcılığı ve nefret suçları üzerine çok kısa notlar

 

Türkiye- politika- ekonomi- tarih 

 

Kültür 

 

Kol ve kafa emekçileri

 

Irkçılık, Faşizm

 

Sovyet Devrimi

 

KAFKASLAR

 

Direnen Irak & Iraq-english

 

Filistin Memleketimdir

 

Asya, Çin, Güneydoğu Asya, Vietnam, Japonya

 

ABD- AB- 11 Eylül- konspirasyon

 

Latinamerika & Afrika

 

İnsan Hakları

 

Kürtler

 

Türkler, Osmanlı, Balkanlar

 

Türkiye'den yazılar

 

Basından

 

Söylesiler

 

Kriminalite, hırsızlık, haksızlık

 

Sinbad'ı hazırlayan Küpeli hakkında çok kısa bilgi

 

linkler

 

 

Yusuf Küpeli, BİLİNEN İLK TÜRK YAZITLARI, DAHA SONRA KEŞFEDİLEN ORHUN YAZITLARI, GÖK (KÖK) TÜRKLER, GÖK TÜRK KÜLTÜRÜ VE ŞAMANİZM ÜZERİNE KISA NOTLAR

 

Yusuf Küpeli, UYGURLAR, UYGUR DEVLETİNİN MANİCHAEİSM’İN RESMİ DİN OLARAK KABULÜ, BU DİNİN UYGUR TOPLUMU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, KAŞGARLI MAHMUD VE “DİVAN- U LUGAT- I TÜRK” ÜZERİNE KISA NOTLAR

 

Yusuf Küpeli, HUN KONFEDERASYONU, HUNLAR’IN ÇİN’E VE BATI’YA AKINLARI, HUN GÖÇEBELERİ’Nİ ÇEVRELEYEN MEDENİYETLER VE DİĞER HALKLAR, “FLAGELLUM DEI=TANRI’NIN KIRBACI” ATTİLA VE HUN KÜLTÜRÜ HAKKINDA KISA NOTLAR

Yusuf Küpeli, GÜNÜMÜZ BULGARİSTAN’INA ADINI VEREN VOLGA BULGARLARI, BULGAR DEVLETİ VE MACARLAR HAKKINDA KISA NOTLAR

a)      Volga Bulgarları ve modern Bulgar toplumu hakkında kısa bilgiler

b)      Macar toplumu hakkında kısa bilgiler

 

Yusuf Küpeli, SELÇUKLU İMPARATORLUĞU ÖNCESİ İSLAM DÜNYASI, VE ABBASİ HALİFELİĞİ ÜZERİNE ÇOK KISA NOTLAR

 

Yusuf Küpeli, MÜSLÜMAN ARABLAR İLE TÜRKLERİN İLK TEMASLARI VE TÜRKLERİN MÜSLÜMAN OLMALARI ÜZERİNE KISA NOTLAR

 

Yusuf Küpeli, BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU ÜZERİNE ÇOK KISA NOTLAR

 

Yusuf Küpeli, ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ, YA DA “RUM SULTANLIĞI” VE İLK HAÇLI SEFERLERİ ÜZERİNE KISA NOTLAR

 

Yukarıdaki "ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ, YA DA 'RUM SULTANLIĞI' VE İLK HAÇLI SEFERLERİ ÜZERİNE KISA NOTLAR" başlıklı metnin devamı olan ve Selçuklu yönetiminin Moğol İlhanlı devletinin vasalı haline gelişini ve yıkılışını anlatan, ayrıca İlhanlı devleti hakkında da bilgiler veren aşağıdaki metin, 12 punto ile tam 34 sayfa tutmaktadır. Kaynakların çoğunluğu metnin içinde belirtilmişlerdir. Diğer zengin kaynak listesi, Türklerle ilgili kitabın tümü tamamlandığı zaman yüklenecektir. Kitap, araya giren olayları yazma kaygusu ile geciktirilmiştir. İyi okumalar dileğiyle...- Yusuf Küpeli, 2015.01.13

 

Yusuf Küpeli, BABA İSHAK AYAKLANMASI, ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ’NİN MOĞOL İLHANLI (İL-KAĞANLIĞI) DEVLETİ’NİN VASALI HALİNE GELMESİ VE DAĞILARAK BEYLİKLERE AYRILMASI ÜZERİNE KISA NOTLAR

 

a) Baba İshak, ya da Babai ayaklanması üzerine kısa notlar

 

b) Moğollar’ın kuzeyden ve güneyden ilerleyişleri, Anadolu’da Moğol istilası, Erzurum’un düşüşü, Kösedağ savaşı, Anadolu Selçuklu Devleti’nin Moğol İlhanlı Devleti’nin vasalı (kölesi) haline gelmesi, Altın Ordu (Kıpçak Kağanlığı) ile ilişkiler, çalkantılı yıllar, dış güçlerin de müdahil oldukları iç çatışmalar üzerine kısa notlar

 

c) Anadolu (Rum) Selçuklu Devleti’nin ve Moğol İlhanlı Devleti’nin yıkılışları ve ilk Anadolu beyliklerinin şekillenişleri üzerine çok kısa notlar

 

 

Yusuf Küpeli, Geçmişten günümüze Ukrayna, Batı’nın desteklediği Neo-Naziler, Kırım ve toplumsal politik kriz üzerine kısa notlar

1)     

1) Nüfusla ve coğrafya ile ilgili genel bilgiler

 

2) Halkların harman olduğu ülke Ukrayna’nın tarihine kısa bir gözatış:   Kimmerler, İskitler, Sarmatlar, Slavlar, Türkler, Moğollar, Almanlar ve diğerleri...

 

3) Ukrayna tarihinde Kazak halkı, toplumsal etkileri ve ayaklanmaları hakkında kısa notlar

 

4) Kırım Savaşı, I. Dünya Savaşı, Ekim Devrimi ve Ukrayna üzerine notlar

 

5) Sovyetler Birliği’ne Nazi saldırısı; Hitler’inki ile NATO-ABD jeopolitiği arasında varolan paralellikler; Nazi güçleri ile birleşen ve Nazi soykırımlarına katılan Ukraynalı faşistler; Stepan Bandera, OUN ve UPA örgütlenmeleri hakkında hakkında notlar

 

6) Dünya barışını tehdit eden Ukrayna krizinin gelişme süreci; NATO- ABD- AB patronlarının desteğini alan Ukraynalı Neo Naziler, ve bunların iktidarı gaspedişleri üzerine notlar

 

7) Faşistlerin damga vurduğu Ukrayna hükümeti, Kırım’ın tekrar Rusya’ya

      bağlanışı, ülkenin doğusunda başlayan isyan, kanlı olaylar ve büyüyen uluslararası gerilimde  fosil enerji tekellerinin rolleri üzerine notlar

           Bazı kaynaklar:     

 

 

 

 

 

 

http://www.sinbad.nu/