Yusuf Küpeli, Nazi Almanyası ve Polonya, Büyük Biritanya, ABD, Sovyetler Birliği, Varşova

ana sayfaya ulaşmak için tıkla:

http://www.sinbad.nu/ 

 

katagoriler:

 

Türkiye- politika- ekonomi- tarih 

 

Kültür 

 

Kol ve kafa emekçileri

 

Irkçılık, Faşizm

 

Sovyet Devrimi

 

KAFKASLAR

 

Direnen Irak  & Iraq-english

 

Filistin Memleketimdir

 

Asya, Çin, Güneydoğu Asya, Vietnam, Japonya

 

ABD- AB- 11 Eylül- konspirasyon

 

Latinamerika & Afrika

 

İnsan Hakları

 

Kürtler

 

Balkanlar

 

Türkiye'den yazılar

 

Basından

 

Söylesiler

 

Kriminalite, hırsızlık, haksızlık

 

Sinbad'ı hazırlayan Küpeli hakkında çok kısa bilgi

 

linkler

 

 

Yusuf Küpeli, Radyasyon yüklü mantar bulutunun altında ani, yavaş, tarifsiz acılarla ölümün adı: Hıroşima ve Nagazaki! Ve sürmekte olan tehlike!

 

 

Yusuf Küpeli, Yaşamın ve ölümün emrinde nükleer enerji

 

Yusuf Küpeli, Soykırımlar, sömürgecilik, ırkçılık ve Batı toplumları; Soykırım suçlamaları ve gerçek soykırımlardan kısa notlar; gaz odalarında öldürülenler, yahudiler, çingeneler, ABD, İsviçre; Belçika, Ruanda katliamı ve Katolik Kilisesi; Latin Amerika, Afrika, Kongo, Angola, kısa kısa diğer örnekler ve Batı’nın üst sınıflarının derin ikiyüzlülükleri...

 

 

 

Yusuf Küpeli, Dedeler, babalar, oğullar, kızlar... ya da Guantanamo, Abu- Garib ve daha başka gizli merkezlerdeki uygulamaların tarihi- kültürel kökleri Bu yazı ile birlikte verceğim web sayfası adreslerindeki metinler ingilizcedir. Şüphesiz herkes ingilizceyi aynı ölçüde anlayamaz ama, sayfalardaki resimleri rahatca anlayabilir. Bu nedenle ingilizce bilsin- bilmesin yüreği kaldırabilenlere adresleri açıp bakmalarını salık veririm. İnsanlar bu resimlere bakarlarken hemen Abu- Garib’den yansıyan fotoğrafları düşüneceklerdir. Ve ardından, Abu- Garib’deki veya Guantanamo’daki veya bir başka bilinmeyen merkezdeki uygulamaların hiçte istisna ve hatta günümüze ait olaylar olmadığını, vahşetin tarihi- kültürel kökleri bulunduğunu hemen anlayacaklardır.   metnin tamamına ulaşmak için tıkla (not: metinde bazı ırkçı katliam fotoğrafları yeralmaktadır.)

 

http://www.iwchildren.org  (Yerli Amerikan halkının soykırımı)

 

http://www.maafa.org/    (Afrika kökenli Amerikan halkının soykırımı)

 

 

 

 ayaklanması ve yalanlar  üzerine kısa notlar 

a. Avrupalılar, Polonyalılar ve Türkiyeliler üzerine kısa notlar

Avrupa’da değişik milletlerden insanlarla ilişki kurmuş olanlar, bilirler... Polonyalıların Türklere gösterdikleri dostluğun temelinde, yakın tarihlerindeki bu 130 yılı aşkın esaret dönemi boyunca Osmanlı İmparatorluğu’ndan görmüş oldukları güçlü destek yatmaktadır... Örneğin, Polonya’nın ulusal kahramanı ve ülkenin en büyük şairi kabuledilen Adam Mickiewicz (Miskiyeviç), 26 Kasım 1855 günü İstanbul’da kolera nedeniyle ölmüştür...

b. Hitler’i iktidara taşıyan Alman ve ABD tekelleri, pusuda bekleyen İngiltere ve Fransa, Sovyetler Birliği ve Nazi Almanyası, Polonya’ya saldırı ve II. Dünya Savaşı

...Rockefellar’in sahibolduğu Standart Oil of New Jersey 1929- 30 yılından itibaren dünyanın en büyük kimya ve ilaç karteli olan Alman IG Farben ile kartel (cartel) statüsünde birleşmiştir. Aynı yıl Harriman Bankası Dresser Endüstrileri’ni satınalmış ve W. Bush’un dedesi Prescot Bush’un mali... Hitler, 4 Ocak 1933 günü, mali sorunlarını çözme ve sendikaların direnişlerini kırma amaçlarıyla yukarıda anılmış olan banker Kurt Freiherr Von Schroeder’in Schroeder Bank  yöneticileri ile birlikte bir gurup endüstriciyi davet etmiştir. Sözkonusu toplantıya ABD’den, -ileride dışişleri bakanı olacak olan- John Foster Dulles ile -aynı dönemde CIA’nın patronluğunu yapacak olan- kardeşi Allen Dulles katılmışlardır. Çünkü, Hitler’i destekleyen Alman mali- sermaye gurupları ile Amerikan Ford, Standart Oil...

c. Nazi işgali altındaki Polonya, toplama ve ölüm kampları, Alman tekelleri ile birleşmiş ABD tekelleri, “Üç Maymunları” oynayan ABD yönetimi

Olan, sistematik korkunç bir katliamdır. Bu katliamın en ağır bölümü ise Polonya’da yaşanmıştır... Tüm Avrupa’daki ve Polonya’daki en büyük ve en korkunç toplama kampı olan Auschwitz- Birkenau kompleksi sadece IG Farben’e... Ölüm Kampları’nın (Extermination Camp) tümü Polonya’da idi... Üç ayrı kamptan oluşan Auschwitz kompleksizde Zyklob- B gazının kullanıldığı odaları yönetmiş olan Hans Stark bile...

d. Varşova Ayaklanması, Büyük Biritanya ve Sovyetler Birliği

Hitler’in “kesin çözüm” planına uygunolarak Yahudi gettoları oluşturulmuştu ve bunların en büyüğü Varşova gettosu önce... Sovyet Kızılordusu ile bağlantıyı ve koordineli çalışmayı reddeden general Tadeusz Komoroewki (Komorowski), “Polonya Evi’nin Ordusu” (“Polish Home Army” veya orjinal adıyla Armiya Krojwa, AK) adlı İngilteredeki hükümete bağlı gücün “Bor” adı... SS örgütlenmesinin şefi Reichsfuehrer (Devletin Önderi) Himmler, 3 Ağustos günü verdiği emirde, “Esir alınmayacak, tüm yerleşimciler öldürülecekler. Varşova yerlebir edilecek ve bu tüm Avrupa için korkutucu bir örnek olacak!”, demiştir. Elegeçirilen bölgede 25 bin kişi bir defada kurşuna dizilmiştir...

e. Kısa bir gerçek öykü; Polonya, Papa, Reagan, Roberto Calvi ve tarih halen yazılmaktadır

Sonunda Calvi, derin bir umutsuzlukla Papa’ya mektup yazıp yardım istemiş ve kesinlikle yanıtlanmayacak olan bu çağrısının satır aralarında şantaj yapmıştır... Papa’ya yazmış olduğu mektuptan tam 12 gün, Reagan’ın İngiliz Parlementosu’da Vatikan'a övgüler düzen yaldızlı nutkundan ise 10 gün sonra Roberto Calvi’nin cesesdi Blackfrias Brige’in bacaklarından birine asılı olarak bulunmuştur. Dünya değiştiren Calvi ile birlikte elinde taşımakta olduğu içi belge dolu siyah çanta da sahip değiştirmiş, ortalıktan kaybolmuştur...

f. Notlar

(1) ...Papadopulos’u hapse atılmaktan hiçbir güç kurtaramamıştır... ABD’nin Yeşil Kuşak politikasını Türkiye’de yaşama geçiren; Gülenci- Hikmetyarcı Tayyip Erdoğan gibilerin günümüzdeki iktidarlarının temellerini atan; tüm politik partilerdeki ve toplumdaki eşi emsali görülmemiş çürümenin tohumlarını serpen NATO’cu Evren ve avenesi ise halen en “saygıdeğer” kişiler olarak tatlı bir yaşam sürdürdürmektedirler.

(2) ...Aynı çevreler bir yandan Nazım Hikmet’in “vatan şairi” olamayacağı iddia ederek “vatanseverliğin” tekelini elerine almaya çalışırlarken, diğer yandan sözde bağlı oldukları Türkiye’nin devlet kasasını soymakta, üreten ve vergi ödeyen halkı açısından ülkeyi içine düştüğü acıklı duruma sürüklemektedirler...

+ Reichstag yangını hakkında biraz daha bilgi

(3) SS, Schutzstaffeln sözcüğünün kısaltılmışıdır ve... SA, Sturmabtilung, Hücum Birliği/ Kıtası olmaktadır. Alman Nazizminden erken... “Birahane Darbesi” adı biraz şaşırtıcıdır ve... SA’nın başındaki Ernst Röhm ikinci bir sosyal içerikli... Gestapo, Devletin Gizli Polisi (Geheime Staatspolizei), asıl olarak Nazi Almanyası’nın... SS içinde de bu örgüte bağlı Güvenlik Servisi SD’yi örgütleyen Reinhard Heydrich... Katolik bir ortaokul öğretmeninin oğlu olan Heinrich Himmler, babasının... Töton Şovalyeleri, 1190- 91 yıllarında... Erik Hildinger, aynı savaşta II. Henry’nin ordusunda, Polonyalı şovalyelerden, Töton Şovalyeleri’nden, Fransız Tapınak Şovalyeleri’nden (Templar) ve birmiktar piyadeden oluşan 30 bin asker olduğunu yazmaktadır. Hildinger, Moğol ordusunun ise sadece 20 bin savaşçıdan oluştuğunu kaydetmektedir... ABD yönetiminin ve servislerinin Nazi savaş suçlularını, binlerce masum insanın katili SS ve Gestapo şeflerini kullanmaları ile ilgili örnekler alabildiğine çoktur...

(4) Nazi Almanyası’nı yaratan bazı gelişmeler -uzaktan- Türkiye’de olanları da çağrıştırmaktadır. Ve sonuçta, yaşanmış olanlardan... Şüphesiz -zaten denetimleri altında olan- “terörü” durdurabilmeleri için darbeye gereksinim yoktu ama, içine sürüklenilmiş olan ekonomik krizi büyük sermaye çevrelerinin hesabına çözebilmek, işçilerin ve diğer tüm çalışanların sendikal ve politik mücadelelerini durdurabilmek ve İran devrimi ile başlayan süreçte gerilmekte olan Ortadoğu’da ve detand sürecine sonveren uluslararası ilişkilerde ABD’nin yararlarını kollayabilmek için darbeye gerek vardı...

(5) Derin şüphecilik içindeki Stalin tarafından Troçkist oldukları düşüncesiyle 30 bin subayın 1937’de öldürülmüş olmaları, Kızıl Ordu için çok büyük bir kayıp olmuştur... “Kızılordu’nun darbeye hazırlandığı” yönündeki manupule edilmiş bilgileri Reinhard Heydrich’in ürettiği ve bir şekilde bunları Stalin’in adamlarına ulaştırdığı yazılıyor...

(6) Nazi operasyonuna adını veren Frederik Barbarossa, kendisini aynızamanda “Kutsal Roma İmparatoru” ilanetmiş olan Alman İmparatoru...

(7) İnsanların önemlibirkısmını kendi cinslerine, diğer insalara, üzerinde yaşadıkları küçük gezegene ve içinde varoldukları doğaya karşı bu ölçüde duyarsız kılan, anti- sosyal varlıklar haline getiren etkiler nelerdir?

g. Kaynaklar

 

http://www.sinbad.nu/